logo van mediationpraktijk assen

SRM mediator
Vakbekwaam, onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de basiskenmerken van de SRM Mediator. 
De SRM Mediator is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen. SRM mediators staan voor professionaliteit. SRM mediators zijn mediators die zijn erkend en geregistreerd door het SRM(Stichting Register Mediation). Dat wil zeggen dat zij een door het SRM erkende opleiding tot mediator hebben gevolgd. Zij houden hun kennis en vaardigheden bij via Permanente Educatie. Zij werken conform de SRM mediation reglement, en zij kennen een klachtenregeling. Dit alles om de kwaliteit van mediation te waarborgen. 
Bij Mediationpraktijk Assen is de SRM Mediator een mediator pur sang en niet tevens advocaat of psycholoog.  Hij houdt zich puur bezig om het onderhandelingsproces tussen partijen op gang te brengen en te begeleiden. Dit heeft als voordeel dat de mediator open in de mediation stapt en geen last heeft van vooringenomenheid.  Hij heeft ruimte om partijen naar creatieve mogelijkheden voor de oplossing van hun probleem te leiden, zonder dat hij gehinderd wordt door specialistische kennis, waardoor het verleidelijk wordt al in een bepaalde richting te sturen. De meerwaarde van mediation ligt juist in het buiten de grenzen van het juridisch of ander vakinhoudelijk kader te kunnen opereren. Uiteraard is bij de mediator wel de benodigde basiskennis omtrent echtscheidingsrecht, arbeidsrecht e.d. aanwezig. Daarnaast beschikt hij over een ruim netwerk van deskundigen waarnaar zonodig kan worden doorverwezen. 
Andre Oosterhof MBA (1968) heeft de opleiding tot mediator gevolgd bij Expertisecentrum Conflictmanagement in Groningen. Hij is geregistreerd SRM Mediator en heeft de specialisaties “narratieve mediation”en “transformatieve mediation” gevolgd. Hierdoor is hij in staat diverse technieken en benaderingen van conflictoplossingen te hanteren. Door zijn grote werkervaring in de gezondheidszorg  heeft hij veel ervaring met het adviseren en begeleiden van cliĆ«nten. Daarna heeft hij verschillende management functies bekleed in zorg en hoger onderwijs en heeft als bemiddelaar gewerkt.